Disclaimer

Sven Heeren Advocatuur heeft bij de opmaak van deze website grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard en dient niet beschouwd te worden als juridisch advies.

Sven Heeren Advocatuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (directe en/of indirecte) schade, van welke aard ook, die ontstaat als gevolg van een eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van de op deze website vermelde gegevens en/of informatie die wordt verkregen via links op deze website naar websites van derden.